Home / 2014 / Tháng Mười Hai

Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2014

Quản trị chiến lược: Kiến thức cơ bản

Quản trị chiến lược: Kiến thức cơ bản -  quản trị chiến lược - 9

Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu là ba khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược.   Định nghĩa cơ bản trong quản trị chiến lược… Sứ mệnh (Mission): Là chức năng chính của DN, hay trả lời câu hỏi tại sao DN tồn tại Tầm nhìn (Vission): …

Read More »