Home / Tiếng Hàn / Bí quyết viết đúng trong bài thi Topik II (쓰기)

Bí quyết viết đúng trong bài thi Topik II (쓰기)

Trong các phần của đề thi TOPIK II thì phần viết bao giờ cũng được đánh giá là khó nhất. Hai câu 51, 52 không quá khó, bạn chỉ cần dựa vào phần thông tin được cung cấp để hoàn thành 1 câu phù hợp nhất.

Còn câu 53 và 54 lại không dễ như thế, bạn phải tư duy kỹ và viết đủ số lượng chữ đề yêu cầu. Để đạt điểm cao trong phần viết câu 53, 54, ngoài việc viết đúng đề, sử dụng ngữ pháp linh hoạt và từ vựng “đắt giá” thì hãy cùng Bích Khoa tìm hiểu các bí quyết viết đúng trong bài thi Topik II đạt kết quả tốt hơn nhé.

1. Dùng đuôi văn viết

.


Trong văn viết tiếng Hàn thường sử dụng đuôi trong truyện, tiểu thuyết, viết thư, thông báo… Còn trong bài viết Topik dưới dạng văn nghị luận, bài viết nghiên cứu, bài báo cáo hay tạp chí thì người ta thường viết dưới dạng . Bằng cách này lời nói không thể hiện sự tôn kính, cũng không thể hiện sự hạ thấp.

2. Không dùng văn nói (한테, 이랑, 그냥…) 

.

3. Viết đ mc gia hàng

4. Để trng ô m đu bài viết

.

5. Để trng ô đu tiên khi chuyn đon

.
. 20 18

6. Mi ch viết trong 1 ô

7. Du “.” và “,” viết trong 1 ô và không đ trng ô tiếp theo

, .

8. Du “…” viết 2 ln và không đ trng ô tiếp theo

, ,

9. Để trng sau “?” và “!”

!
?

10. Trong 1 ô ch viết 2 s

20 18
79 .

11. Trong 1 ô ch viết 2 ch latinh

Mo nd ay
.

12. Để trng sau tr t, tiu t 이/가, 은/는, 에/에서, 에게, 께, 에게서, 께서,…

Mo nd ay
9 .

13. Để trng gia các danh t ghép  한국 식당, 한국 음식, 한국 수도…

Mo nd ay
.

14. Để trng sau danh t ph thuc

Mo nd ay
다.

15. Để trng sau đnh ng 좋은…, 맜있는…, 먹는…, 가는…, …

Mo nd ay
.

16. Để trng gia đng t b tr & đng t chính 올라 가다, 올라 오다, 내려 가다, 내려 오다, 들어 가다, 들어 오다, -아/어 놓다, -아/어 가지다, -아/어 주다, -아/어 놓다…

50 2 Do Xu an Ho p

17. Để trng sau đơn v đếm 개, 명, 머리, 병, 잔, 그릇, 가루, 권, …

20 18
79 .

18. Để trng gia tên & chc v

About Administrator

Check Also

7 Trường Hợp Bất Quy Tắc Trong Tiếng Hàn

7 Trường Hợp Bất Quy Tắc Trong Tiếng Hàn 1. Bất quy tắc ㅂ – …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *