Home / Tag Archives: review

Tag Archives: review

Quản trị chiến lược: Kiến thức cơ bản

Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu là ba khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược.   Định nghĩa cơ bản trong quản trị chiến lược… Sứ mệnh (Mission): Là chức năng chính của DN, hay trả lời câu hỏi tại sao DN tồn tại Tầm nhìn (Vission): …

Read More »