Home / Tag Archives: Mẹ tôi

Tag Archives: Mẹ tôi

Những điều vô lý về mẹ

Mẹ tôi là một tổng hòa của những điều vô lý. Có điều gì đó dường như không bình thường lắm khi một đứa con lại nói về mẹ của mình như vậy… Những điều vô lý về mẹ lại trở thành những điều có lý nhất trên đời đối …

Read More »