Home / Blog / KIẾN THỨC / Kỹ Năng / Câu 53 Topik, viết về biểu đồ so sánh

Câu 53 Topik, viết về biểu đồ so sánh

Trong mỗi kỳ thi Topik, câu 53 khiến tất cả chúng ta “vắt óc” nhiều nhất. Và những năm gần đây đề dạng biểu đồ thường xuyên xuất hiện. Vậy để làm thế nào giải quyết được câu 53 đề Topik này điểm cao nhất ? Hãy cùng tìm hiểu kinh nghiệm sau nhé!

Viết câu 53 Topik dạng biểu đồ so sánh

Câu 53 đề thi Topik Korea

 

Viết đuôi câu quá khứ 았/었다 vì kết quả điều tra đã được thực hiện trong quá khứ.

🔸 Mở bài: Thường là chép lại đề bài hoặc đưa ra câu hỏi dẫn dắt vào bài, hoặc đưa ra đặc điểm đáng chú ý của biểu đồ ví dụ bài trên:
– 30대와 60대 성인 남녀를 대상으로 필요하다고 생각하는 공공시설에 대한 설문조사를
실시하였다. ( Chỉ thay từ 하였다 thành 실시하였다). 그 결과 30대와 60대의 생각이 다르다는 것을 알 수 있었다.
– 우리 삶의 질을 향상하기 위해서 공공시설을 설치하고 확충하고 있다. 그런데 연령대에 따라 필요한다고 생각하는 공공시설이 무엇인지에 대해 30대와 60대 남녀를 대상으로 실시한 설문조사 결과에 의해서 차이가 있다고 밝혔다.

🔸 Thân bài: Phân tích biểu đồ nên sử dụng các câu sau:
1. 경우: trường hợp
30대의 경우 Đối với/ trường hợp độ tuổi 30
학생의 경우 Đối với/ trường hợp học sinh

2. …에 대한 견해/ 생각: suy nghĩ về …
공공 시설의 필요성에 대한 견해: Suy nghĩ về tính cần thiết của địa điểm công cộng
글 쓰기 능력을 향상시키는 방법에 대한 생각: Suy nghĩa về phương pháp tăng khả năng viết văn

3. …(이)라는 응답/ …ㄴ/는다는 응답: câu trả lời rằng
병원이 필요한다는 응답이 가장 높았다. Số câu trả lời cần bệnh viện là cao nhất.

4. 나타나다: thể hiện
A%로 가장 높게/ 낮게/ 동일하게 나타났다: Thể hiện nhiều nhất/ ít nhất/ giống nhau là A%
A%로 가장 높게 나타났으며 B%로 그 뒤를 이었다: Nhiều nhất là … A%, tiếp theo là … B %.
Bㄴ/는다는 것으로 나타났다: thể hiện việc B (đánh giá biểu đồ)
전체의 절반 수준인 A%로 가장 높게 나타났다: Chiếm 1 nửa A%
(전체의 절반 이상: Hơn một nửa 전체의 절반 이하: Ít hơn một nửa)
… A%, … B% ,… C% 의 순으로 나타났다: Theo thứ tự … chiếm A%, … B%, … C%

5. 조사되다: được điều tra
A%로 조사되었다: Điều tra rằng chiếm A%

6. 차지하다: chiếm tỷ lệ
A%를 차지하였다: Chiếm A %
…(이)라는 응답이 A%로 다음을 차지하다: Câu trả lời rằng … đứng tiếp theo, chiếm A%.
다음으로 … A%를 차지하다: Tiếp theo là … chiếm A%

7. 그치다: ngưng, dừng
A%에 그치다: dừng ở mức A%

8. 불과하다: không quá, chỉ ở mức
A%에 불과하다: chỉ ở mức, không vượt quá mức

9. …을/를 통해서 …. : Thông qua …
… 에 따르면 …. : Nếu theo ..
… 에 의하여 …. : Dựa vào
조사 결과를 보면: Nếu nhìn vào kết quả điều tra 10. 반대로/ 반면/ 그러나: tuy nhiên
11. 와/과 비하여/ 비하면: nếu so sánh với = 보다

🔸 Kết luận: Đưa ra đánh giá về sự khác biệt hoặc chỉ cần nói có sự khác biệt trong kết quả:
– 이상의 설문조사 결과를 통해: dựa vào kết quả điều tra trên
– 필요한 공공시설에 대해 연령대에 따라 차이가 있다는 점을 알려주는 것이다: Về … cho thấy điểm khác biệt.
– 자신의 나이와 직접적으로 관계가 있는 공공시설에 대한 요구가 상대적으로 크다는
사실을 알 수 있다: Ta có thể thấy được thực tế là có nhu cầu lớn về cơ sở vật chất công cộng liên qua trực tiếp đến độ tuổi.
– 30대는 문화 활동을 즐겨서 공연장 – 문화센터를 선호하고 60대는 건강지키기 위해
병원을 선호한다는 사실을 알 수 있다: Ta có thể thấy được độ tuổi 30 thích những hoạt động văn hóa nên có xu hướng thích các điểm biểu diễn – trung tâm văn hóa còn độ tuổi 60 thì để giữ sức khỏe thì họ có xu hướng chọn bệnh viện.

Kinh nghiệm làm đề topik với câu 53

Kinh qua nhiều lần mất 4 man vào phòng “nghiên cứu” đề thi, cùng với nghe lỏm ngoài hành lang mạnh dạn chia sẻ vào bí kíp sau.

  • Bình tĩnh khi đọc đề ^^
  • Viết sườn bài làm, nháp vài câu, từ cần thiết. Chỉ cần viết theo sườn, đủ ý đủ chữ là có điểm ngon rồi
  • Miêu tả đủ số liệu.
  • Đề hỏi gì đáp nấy. Nhanh – gọn – lẹ

Mình đi luyện tiếp topik 5-6 đây. Bỏ bê kiếm xèng mua áo Tết cho Ngỗng con, bỏ bê lâu lâu lắm rồi, hhu

Bài viết có lấy tư liệu từ chị Vân Anh nữa mọi người nhé!

Chúc mọi người thi làm bài tốt! Và đi thưởng mùa thu Korea đáng nhớ!

Mùa thu trên đảo tình yêu ^^

 

Trời mùa thi đổi màu, đỏ hết cả rồi mà Bích Khoa chưa đi. Ráng cuối tuần này :((

 

About Administrator

Check Also

9 ĐẦU SÁCH LUYỆN THI TOPIK CHUẨN

Bạn sẽ đặt câu hỏi sách luyện thi Topik nào tốt? Giờ đây tiếng Hàn …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *