Home / Blog / KIẾN THỨC / Kỹ Năng (page 2)

Kỹ Năng

Yêu thương làm nên tất cả

Tôi không phải bác sỹ, cũng không biết về những nghiên cứu có thể chứng minh điều đó, nhưng tôi tin đó là sự thật, bởi đó chính là trải nghiệm của đời tôi. Tôi tin rằng tình yêu cũng có thể chữa được bệnh ung thư! Khi cả nhà …

Read More »

Quản trị chiến lược: Kiến thức cơ bản

Sứ mệnh, tầm nhìn và mục tiêu là ba khái niệm cơ bản của quản trị chiến lược.   Định nghĩa cơ bản trong quản trị chiến lược… Sứ mệnh (Mission): Là chức năng chính của DN, hay trả lời câu hỏi tại sao DN tồn tại Tầm nhìn (Vission): …

Read More »