Home / Tag Archives: truyền thống

Tag Archives: truyền thống

Hội vật cầu bùn ở làng Vân, Bắc Giang

Hội vật cầu bùn ở làng Vân, Bắc Giang, Việt Nam; đàn ông đi trên cây thoa xà phòng ở Italia… là một số truyền thống độc đáo được VnExpress Việt Nam giới thiệu. Việt Nam Hội vật cầu bùn của làng Vân (Việt Yên, Bắc Giang) đã có từ …

Read More »