Home / Tag Archives: marketing truyền giáo

Tag Archives: marketing truyền giáo

Marketing truyền giáo

Coca-Cola bắt đầu tung ra thị trường Việt Nam những lon hoặc chai nước ngọt có in dòng chữ như “Ông yêu”, “Bố yêu”, Mẹ yêu”, “Út cưng”… hoặc tên riêng phổ biến của người Việt. Theo nhà sản xuất, những tên được chọn in đại diện cho khoảng 55{d0673ac6406c73bb6572db4603dd16ad92419be23f202e99d2d2fd7ced23c551} …

Read More »