Home / Tag Archives: Điều kỳ diệu

Tag Archives: Điều kỳ diệu

Điều kỳ diệu của Miguel

  Khi rời khỏi nơi này tôi chẳng những mang theo những kỷ niệm đẹp mà còn mang theo cả một túi đầy quà mà những bệnh nhân đã tặng như một lời cảm ơn về những gì mà tôi đã làm cho họ. Trong mỗi người chúng ta đều ẩn …

Read More »