Home / KIẾN THỨC / Học hành

Học hành

Con người là nhân tố quyết định.

Cũng một đoàn quân khi ra trận, yếu tố thành bại ở đây chủ yếu là con người với trí thông minh và lòng quả cảm của họ. Chính sách tuyển dụng người tài bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu tại Microsoft. Con người là nhân tố quyết …

Read More »

Sức mạnh của ngôn từ

Sức mạnh của ngôn từ -   - ng  n t    310x165

Ngôn ngữ là phương tiện để diễn đạt ý nghĩ của mỗi người. Không người nào không dùng nó hàng ngày cả. Người câm không nói được thì dùng cử chỉ để thay cho lời nói. Nếu xét một cách thận trọng sẽ thấy ngôn ngữ là cái phát minh …

Read More »